філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ "Укрзалізниця"
начальник відділення надійності

Петренко Вячеслав Олександрович

начальник відділення надійності

Основні види діяльності

віддлення надійності

 • Контроль технічного стану металевих несучих конструкцій рухомого складу за допомогою передових методів неруйнівного контролю та металографії;
 • Розробка методик та проведення технічного діагностування рухомого складу з метою надання експертної оцінки або висновку;
 • Проведення контролю геометрії рухомого складу та його елементів. Визначення відхилень геометрії за допомогою високоточних вимірювальних 3D систем.
 • Розробка конструкторської та технологічної документації на ремонт несучих конструкцій рухомого складу з обґрунтуванням його ефективності.
 • Проведення ремонтів несучих конструкцій рухомого складу методом зварювання. Обробка зварних з’єднань методом високочастотної механічної проковки з метою підвищення їх втомної довговічності
начальник відділу контролю технічного стану

Ліщинський Олексій Валерійович

начальник Науково-дослідного відділу контролю технічного стану

Sernyayev-Oleksiy

Серняєв Олексій Георгієвич

начальник Відділу зварювання та ремонту

Гордієнко Тетяна

Гордієнко Тетяна Миколаївна

начальник cектору дослідження надійності техніки

Важливу роль у забезпеченні якості й конкурентоспроможності продукції практично всіх галузях промисловості відіграє контрольно-вимірювальна техніка, у якій особлива увага приділяється контролю геометричних параметрів об’єктів. ДП «ДНДЦ УЗ» використовує для високоточних промислових вимірювань тривимірну систему MONMOS. Це сучасне обладнання визнаних передових виробників світу складається з високоточного моторизованого тахеометра Sokkia NET05AX, польового контролера Archer і набору аксесуарів ZM Case Standard.

контрольно-вимірювальна техніка

Для обробки й аналізу результатів контролю використовується ліцензійне програмне забезпечення 3 DIM Observer Motorised ( для контролера) і 3-DIM Pc-basic ( для персонального комп’ютера).

Високоточна тривимірна система MONMOS:

 • дозволяє проводити топографічні виміри з кутовою точністю 0,5″, точністю відстаней (0,5+1pptx D) мм;
 • проводити 3D вимірювання великогабаритних об’єктів;
 •  проводити сканування поверхонь об’єктів для порівняння існуючих даних із проектними;
 • дозволяє визначать й контролювати деформації й зсуви залізничних мостів, тунелів, будинків, різних типів великогабаритних об’єктів;
 • проводити моніторинг споруд різної форми й великогабаритних конструкцій у процесі експлуатації;
 • визначати розміри й форми конструкцій при збиранні й ремонті кораблів, літаків, вагонів, локомотивів і т.д.;
 • дозволяє задавати допуски й одержувати фактичні відхилення обміряних точок від їхнього проектного положення з відображенням векторів помилок.
вимірювання надійності