філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ "Укрзалізниця"

Основні завдання 

Науково-дослідного відділу матеріалознавства

• Перевірка якості матеріалів конструкцій, деталей рухомого складу та іншої продукції на відповідність нормативній документації.
• Розробка нормативної документації стосовно проведення лабораторних і «натурних» (в польових умовах) досліджень якості матеріалів.
• Розробка технічних вимог та рекомендацій щодо техніко-експлуатаційних характеристик рухомого складу залізниць.
• Розробка нових методів i засобів випробувань рухомого складу.
• Міжлабораторні порівняння.

Яценко Людмила Федорівна

кандидат технічних наук

начальник науково-дослідного відділу матеріалознавства

НДВ матеріалознавства оснащений комплексом сучасного обладнання для підготовки і дослідження шліфів, якісного та кількісного аналізів хімічного складу, вивчення структури та механічних характеристик металевих матеріалів.
Вимірювальне обладнання відділу проходить щорічну перевірку у відповідних органах щодо метрології. Випробування металевих матеріалів на даному обладнанні та аналіз отриманих результатів проводять кваліфіковані спеціалісти.
Пробопідготовка зразків для хімічного та мікроструктурного аналізів.

рис1
рис2
рис3
рис4

Металографічні дослідження
Структурні дослідження металевих конструкцій проводять на інвертованому металографічному мікроскопі Axiovert 25 CA фірми Carl Zeiss Jena (Німеччина) при збільшеннях від 100 до 1000.
Для аналізу зображень використовується програмне забезпечення «ВідеоТест Метал 1.2» і «ВідеоТест Структура 5.2».

foto 2-MetalografIchnI doslIdzhennya

Механічні випробування
В процесі контролю якості залізничної продукції проводять:
— випробування зразків матеріалів на розтяг на універсальній розривній випробувальній машині WDW-300E;

рис7

випробування на ударний вигин при зниженій, кімнатній та підвищеній температурах на маятниковому копрі JB-W300. Для випробувань при знижених температурах застосовується камера низької температури DWА-60А;

рис8

Неруйнівна металографія
Контроль стану металевих конструкцій рухомого складу залізничного транспорту методом неруйнівної металографії за допомогою портативного шліфувально-полірувального обладнання, портативного металографічного мікроскопу, а також методом реплік виконується для вивчення структурних змін в матеріалі, які виникають в експлуатації (втомні зміни, тріщини, пори, корозійні пошкодження та ін.), а також для перевірки якості структури металу на відповідність нормативним документам.

рис9
рис10

Хімічний аналіз
Спектрометр атомно-емісійним з лазерним збудженням «СПЕКС ЛАЕС МАТРИКС» (Росія) призначений для якісного та кількісного елементного хімічного аналізу різних твердих та порошкоподібних речовин і матеріалів (метали і сплави, скло та ін.) та дозволяє вимірювати масові частки більше 50 елементів (від L до U) в діапазоні від 10-5 % до 100%.

рис5