філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ "Укрзалізниця"

ІНСПЕКЦІЙНИЙ ТА ПРИЙМАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Відділ приймання запасних частин виконує інспекційний та приймальний контроль наступних видів продукції на підприємствах з виготовлення та ремонту запасних частин для рухомого складу чи обладнання контактної мережі, а також на підприємствах-виробниках складових частин для тягового рухомого складу:

  • електричні машини нові та після ремонту;
  • корпуси букс;
  • деталі гальмівного обладнання;
  • деталі автозчепного пристрою;
  • деталі контактної мережі та елементів верхньої будови колії;
  • та інші деталі, що включені до переліку продукції, яка підлягає інспекційному та приймальному контролю.

Контроль проводиться на підприємствах, які пройшли процедуру постановки продукції на виробництво та технічний аудит фахівцями філії «НДКТІ УЗ». Методика інспекційного та приймального контролю визначається окремо для кожного підприємства виходячи з умов виробництва, рівня організації управління якістю та контролю над випуском продукції, технології виробництва тощо.

Аналіз причин відхилення продукції від приймання та відмов в експлуатації дозволяє давати виробникам рекомендації щодо поліпшення її якості. Для продукції масового випуску контролю інспекторами-приймальниками відділу проводиться збір параметрів, які характеризують її якість. Проведення статистичної обробки отриманих даних дозволяє відслідковувати й аналізувати динаміку показників і їх стабільність. На основі цього видаються рекомендації підприємствам по покращенню технології виготовлення продукції. Даний підхід до оцінки якості є системним і забезпечує недопущення відхилень параметрів процесів і кінцевої продукції від вимог нормативної й технічної документації, при цьому, широко використовуються графічні методи надання інформації, які ґрунтуються на чітких правилах, роблять простим ведення протоколів (записів) і їх інтерпретацію.