філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ "Укрзалізниця"

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.22.07 – РУХОМИЙ СКЛАД ЗАЛІЗНИЦЬ ТА ТЯГА ПОЇЗДІВ

08.10.2008 р., постанова ВАК № 40-08/7

І. Формула спеціальності

Рухомий склад та тяга поїздів – галузь науки і техніки, яка займається дослідженнями, розробками та удосконаленням конструкції рухомого складу та управлінням тягою поїздів, технологіями виготовлення, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу залізниць і нових видів наземного транспорту, у тому числі високошвидкісного і комбінованого, а також комплексом проблем енерго- та ресурсозбереження на залізничному транспорті.

Значення вирішення наукових і практичних завдань за даною спеціальністю для залізничного транспорту і транспортного машинобудування полягає у суттєвому поліпшенні техніко- економічних характеристик рухомого складу, підвищенні його конкурентоздатності на ринку транспортних послуг за умов збереження безпеки руху, комфортності перевезень пасажирів і збереження вантажів, економії енергетичних та інших видів ресурсів.

ІІ. Напрямки досліджень

 • Теоретичні та експериментальні дослідження рухомого складу.
 • Технічна експлуатація рухомого складу, підвищення надійності та ефективності його використання.
 • Системи і технології проектування, виготовлення, технічного обслуговування та ремонту рухомого складу.
 • Надійність, діагностика і неруйнівний контроль рухомого складу та його частин.
 • Теорія тяги поїздів, методи тягових розрахунків.
 • Технічні засоби для енерго- та ресурсозбереження на залізничному транспорті.
 • Енергетичне обладнання і системи передачі потужного тягового рухомого складу.
 • Електричне, холодильне і допоміжне обладнання локомотивів і вагонів.
 • Гальмівні системи рухомого складу.
 • Системи автоматичного регулювання та управління тяговим рухомим складом.
 • Конструкція, динаміка рухомого складу.
 • Взаємодія рухомого складу і колії, стійкість руху локомотивів і вагонів, безпека руху поїздів.
 • Удосконалення методів і засобів випробувань рухомого складу.
 • Нові види рухомого складу залізниць і високошвидкісного рейкового транспорту.
 • Екологічне забезпечення експлуатації рухомого складу.
 • Техніко-економічні показники функціонування рухомого складу
 • Удосконалення системи управління господарствами рухомого складу.

ІІІ. Галузі наук, з яких присуджуються наукові ступені

Технічні