філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ "Укрзалізниця"

науково-дослідний відділ динаміки та міцності

 

 

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО  РУХОМОГО СКЛАДУ

Розроблені в філії «НДКТІ УЗ» базові комп’ютерні моделі динаміки руху локомотивів і вагонів становлять теоретичну основу для:

 • оцінки ризиків зійдення рухомого складу з рейок;
 • моделювання взаємодії екіпажів і рейкової колії;
 •  вибору раціональних схем і параметрів ходових частин;
 •  оптимізації планів експериментальних робіт;
 • інформаційно-аналітичного супроводу натурних випробувань.

1. Технологія оцінки ризиків зійдення рухомого складу з рейок включає:

 •  оперативне встановлення ймовірних факторів зійдення;
 • оцінювання ризиків зійдення за експлуатаційними характеристиками технічного стану ходових частин рухомого складу й технічного стану колії.

Головна особливість моделей, орієнтованих на оцінювання ризиків зійдення, полягає у формуванні елементів механічної системи з параметрами й характеристиками, що дозволяють відбивати реальний технічний стан екіпажних частин рухомого складу.

3D модель залізничного візка

2. Моделювання взаємодії екіпажів і рейкової колії передбачає:

 •  дослідження впливу конструкційних параметрів екіпажної частини і геометрії поверхонь кочення коліс і рейок на сили взаємодії й ходові якості рухомого складу;
 • розрахункову оцінку динамічних показників безпеки руху, плавності ходу й взаємодії рухомого складу з колією;
 •  визначення вимог до колії, при яких забезпечуються високі показники стійкості руху й плавності ходу рухомого складу.

3. Розрахунково-експериментальний метод оцінки динамічних якостей рухомого складу – РЕМ-Технологія.

РЕМ -Технологія передбачає виконання ряду наступних послідовних операцій:

 • створюється математична модель вимушених просторових коливань екіпажа, яка за допомогою спеціального програмного забезпечення реалізується в комп’ютерній моделі;
 •  проводяться випробування екіпажа за спрощеною процедурою, що передбачає вимірювання прискорень кузова і ходових частин. Зокрема, ці вимірювання можуть здійснюватися в умовах штатної роботи рухомого складу в умовах експлуатації;
 •  за отриманими експериментальними даними проводиться настроювання побудованої комп’ютерної моделі до задовільної узгодженості результатів випробувань і розрахункових даних. Таким чином, досягається адекватна імітація динамічних процесів, що супроводжують рух екіпажа;
 •  за допомогою відкорегованої комп’ютерної моделі розраховується повний спектр вихідних величин, необхідних для всебічної оцінки динамічних якостей екіпажа з метою допуску до експлуатації.
РЕМ-технологія

Кравченко Катерина Олександрівна

кандидат технічних наук

начальник науково-дослідного відділу динаміки та міцності