філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ "Укрзалізниця"

науково-дослідний відділ випробувань

Ходові динамічні випробування 

Оцінка динамічних показників рухомого складу та діагностика технічного стану екіпажної частини і колії.

ходові динамічні випробування

Міцністні випробування 

Визначення статичних і динамічних напружень у несучих конструкціях нового й модернізованого рухомого складу.

Малишко Ілля Васильович

начальник науково-дослідного відділу випробувань

Оцінка рівня комфорту 

Вимірювання показників мікроклімату, шуму, вібрації з розрахунками плавності ходу й комфортності відповідно до національних та міжнародних стандартів.

оцінка рівня комфорту

Оцінка безпеки 

Вимірювання та оцінка параметрів безпеки руху за спрощеною та повною процедурою відповідно до вимог стандарту UIC 518 “Testing and approval of railway vehicles from the point of view of their dynamic behavior. Safety. Track Fatigue. Ride Quality”

Сектор вимірювань

Коломієць Олександр Петрович

КОМПЛЕКСНІ РОЗРАХУНКИ

Сектор комплексних інженерних розрахунків

Шевчук Павло Анатолійович

Міцнісний статичний розрахунок

Оцінка напружено-деформованого стану в результаті прикладення механічних сил на конструкцію рухомого складу або його складові частини. Ціллю міцнісного статичного аналізу є визначення переміщень, напруг, деформацій і зусиль, які виникають у конструкції або її складових частинах.

Міцнісний динамічний розрахунок

Оцінка напружено-деформованого стану від дії на конструкцію рухомого складу або його складові частини навантажень, що залежать від часу. На відміну від міцнісного статичного аналізу в цьому типі аналізу береться до уваги розсіювання енергії й інерційні ефекти змінних у часі навантажень. Ціллю динамічного аналізу є виявлення відгуку системи на збуджуючи сили, що не є детермінованими функціями часу.

міцнісний статичний розрахунок
міцнісний динамічний розрахунок

Модальний аналіз

Оцінка власних форм і частот конструкцій рухомого складу є важливою складовою частиною динамічного аналізу, оскільки знання фундаментальних форм і частот коливань конструкції допомагає оцінити її динамічну поведінку. Ціллю модального аналізу є оцінки обраної розрахункової схеми, можливість встановити число форм коливань і крок інтегрування за часом, що може забезпечити

Розрахунки на втомну довговічність

Оцінка ступеня пошкодження матеріалу в елементах конструкції на основі використовуваних моделей накопичення пошкоджень, за умови, що дефекти і їх ріст у явному виді не розглядаються дозволяє оцінити життєвий цикл об’єкта на основі набору квазістатичних процесів (поля подій) і визначення граничного стану залежно від вагових коефіцієнтів кожної з подій. Метою розрахунків на втомну довговічність є оцінка ресурсу або строку служби конструкції, викликаного багатоциклічною втомою.

модальний аналіз
розрахунки на втомну довговічність