філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ "Укрзалізниця"

Основні види діяльності

сектору дослідження надійності техніки

Дослідження та аналіз надійності об’єктів залізничного транспорту є важливою складовою при забезпеченні виконання перевізної роботи та безпечного руху поїздів. Поєднання властивостей безвідмовності та ремонтопридатності визначають частку часу, протягом якого об’єкт доступний для безпечного використання, тому основними напрямками роботи науково-дослідного відділу аналізу показників надійності є дослідження та аналіз показників, що характеризують безвідмовність, готовність, ремонтопридатність та безпечність об’єктів (показників RAMS).

Сектор виконує завдання наступних напрямків:

  • Обробка і аналіз інформації, статистичних даних, показників і результатів роботи, узагальнення і систематизація їх, а також проведення розрахунків із використанням сучасної електронно-обчислювальної техніки;
  • Дослідження та аналіз показників надійності об’єкта;
  • Обґрунтування кількісних вимог щодо надійності об’єкта, відповідно з технічними характеристиками, встановленими на об’єкт та результатами випробувань на надійність;
  • Дослідження та обґрунтування критеріїв відмов, критичних і граничних станів об’єкту для попередження виникнення або послаблення тяжкості можливих наслідків відмов;
  • Дослідження відповідності очікуваного (досягнутого) рівня надійності об’єкта, вимогам, встановленими нормативно-технічною документацією на об’єкт.

Виконання розрахунків показників надійності, їх дослідження, аналіз та обґрунтування здійснюється із застосуванням різних методів оцінювання, таких як: аналіз видів і наслідків відмов (FMEA-Failure Mode and Effects Analysis), оцінка показників надійності за експериментальними даними, методи кількісної оцінки ризику (принцип ALARP) та базуються на співвідношенні показників RAMS відносно вартості життєвого циклу об’єктів.

Гордієнко Тетяна

Гордієнко Тетяна Миколаївна

начальник сектору дослідження надійності техніки

відділ аналізу показників надійності