філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ "Укрзалізниця"

Основні види діяльності 

Відділення матеріалознавства

та

управління якістю продукції

Повисший Володимир Миколайович

начальник відділення матеріалознавства та управління якістю продукції

         Науково-технічна експертиза транспортних подій на залізничному транспорті, спричинених технічними факторами.  Проведення комплексних матеріалознавчих досліджень (хімічний аналіз, металографія, механічні випробування та ін.) з метою перевірки якості матеріалів конструкцій, деталей рухомого складу та іншої продукції на відповідність нормативній документації.  Погодження нормативно-технічних документів, за якими випускається продукція для потреб залізничного транспорту, а також супроводжувальних документів з доказами відповідності продукції (технічні завдання, програми та методики випробувань та експертиз, протоколи випробувань та експертиз, технічні умови, тощо).  Розробка нормативної документації стосовно проведення лабораторних і «натурних» (в польових умовах) досліджень якості матеріалів.  Проведення міжлабораторних порівнянь.  Вхідний контроль матеріалів.

Відділення матеріалознавства та управління якістю продукції атестовано в ДП «Укрметртестстандарт» у відповідності до національного законодавства України (свідоцтво про атестацію №ПТ-306/15 від 26.08.2015 р., чинне до 25.08.2018 р.).

свідоц

Перелік видів випробувань згідно Галузі атестації ВМУЯП:

 • Вимірювання геометричних розмірів
 •  Визначення шорсткості поверхонь виробів
 •  Випробування зразків матеріалів на розтяг
 • Випробування на ударний вигин при зниженій, кімнатній та підвищеній температурах
 • Визначення структурних характеристик матеріалів
 • Визначення хімічного складу матеріалів
 • Вимірювання твердості за Роквелом та Брінелем, мікротвердості за Вікерсом
 •  Вимірювання маси матеріалів
 • Визначення моменту затягування
 • Визначення кроку різьблення
 • Визначення відстані міжрізнойменними боковими поверхнями зубів зубчастих коліс

Яценко Людмила Федорівна

кандидат фізико-математичних наук

Начальник Науково-дослідного відділу матеріалознавства