філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ "Укрзалізниця"

 Структурний підрозділ «Дніпропетровське науково-
конструкторське технологічне бюро
колійного господарства» 

філії «НДКТІ УЗ»

Інформація про структурний підрозділ «Дніпропетровське науково-конструкторське технологічне бюро колійного господарства»

Структурний підрозділ «Дніпропетровське науково-конструкторське технологічне бюро колійного господарства» (Дніпропетровське НКТБ КГ) створене на базі державного підприємства «Науково-конструкторське технологічне бюро колійного господарства Укрзалізниці» (НКТБ ЦП УЗ), яке було засновано 1999 року з метою задоволення потреб підприємств колійного господарства Державної адміністрації залізничного транспорту України та інших підприємств в нормативній, технічній та конструкторсько-технологічній документації на конструкції верхньої будови колії та їх складники, штучні споруди та їх складники, колійні машини та механізми, технології ремонту й поточного утримання колії та штучних споруд, а також для виконання науково-дослідних робіт й захисту інтелектуальної та промислової власності Укрзалізниці у сфері колійного господарства.
Як наступник НКТБ ЦП УЗ наш структурний підрозділ є Головною організацією в колійному господарстві ПАТ «Укрзалізниця» з розробки та поставлення продукції на виробництво (наказ Укрзалізниці від 20 березня 2000 року № 101-Ц) та Головною організацією з проведення експертизи конструкторсько-технологічної та нормативної документації стосовно елементів будови колії, її облаштувань, колійних машин і механізмів тощо, яка надходить до ПАТ «Укрзалізниця» на погодження (наказ Укрзалізниці від 17 червня 2008 року № 290-Ц).
За 16 років існування Дніпропетровським НКТБ КГ на замовлення підприємств залізничного транспорту розроблено значну кількість нормативної (положення, інструкції, настанови, технічні умови) та конструкторської документації, виконано впровадження у виробництво великої кількості нової продукції та технологій. На сьогодні у нашому доробку є: 108 чинних нормативних документів департаменту колії та споруд Укрзалізниці, причому за останні п’ять років з 79 розроблених для департаменту документів 61 розроблений нами; 104 чинних технічних умов; конструкторська документація на всі без винятку залізобетонні шпали й бруси для стрілочних переводів, залізобетонні прогонові будови з балок типу БПС, плити для пе-реїзного настилу, більше 10 типів скріплення та їх елементи; 48 ремонтних документів та норм витрат запасних частин та матеріалів.
На підприємстві працює 15 штатних співробітників. До складу Дніпропетровського НКТБ КГ входить 5 відділів: наукових досліджень та інформації, проектування виробів із залізобетону та штучних споруд, проектування скріплень, механізації колійних робіт, планово-виробничий та бухгалтерія. Про кваліфікацію й досвід роботи працівників говорять їх середній вік – 47,7 років і стаж роботи на підприємстві – 8,6 років.

Зв’яжіться з нами

Адреса:

49034, м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 181
  • (056) 790 38 14

  • (056) 790 38 17

  • dnktb.ndkti@gmail.com

Мойсеєнко Костянтин Володимирович

Начальник структурного підрозділу

Механики Лист 1
Механики Лист 2

Функції «Дніпропетровського науково-конструкторського технологічного бюро колійного господарства»

Відповідно до наказів Укрзалізниці від 20 березня 2000 року № 101-Ц, від 17 червня 2008 року № 290-Ц, вказівки Головного управління колійного господарства Укрзалізниці від 07.05.2012 № ЦП−3/9, Положення про структурний підрозділ Дніпропетровське НКТБ КГ виконує такі функції:
1 Бере участь в координації планування та виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для колійного господарства.
2 Розробляє нормативну (інструкції, правила, положення, норми, стандарти тощо) та конструкторсько-технологічну (технічні умови, настанови з ремонту, технологічні процеси, технічні завдання, програми та методики випробувань, кресленики тощо) документацію, що стосується конструкції та утримання верхньої й нижньої будови колії та її складників, колійних машин і механізми, технологій, що застосовують в колійному господарстві, методів та засобів діагностування та контролю стану колії.
3 Виконує експертизу нормативної та конструкторсько-технологічної документації, наведеної в п.2, розробленої іншими організаціями.
4 Бере участь у роботі комісій з приймання конструкцій верхньої й нижньої будови колії та її складників, колійних машин і механізмів, технологій, що застосовують в колійному господарстві, методів та засобів діагностування та контролю стану колії.
5 Виконує науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи із ство-рення нових та модернізації існуючих конструкцій верхньої та нижньої будови колії та її складників і технологій, що застосовують в колійному господарстві, для потреб ПАТ «Українська залізниця» та інших підприємств.
6 Надає послуги з впровадження у виробництво нових розробок і технологій філіям ПАТ «Укрзалізниця» та іншим підприємствам.
7 Виконує патентно-ліцензійні роботи для захисту розроблених бюро об’єктів інтелектуальної власності та на замовлення інших підприємств.
8 Займається підготовкою до друку нормативної документації ПАТ «Укрзалізниця» в галузі колійного господарства.
9 Веде архів нормативної та конструкторсько-технологічної документації, результатів впровадження у виробництво нових розробок і технологій.

КПП-5-К (без деталей)
Шпалы СБ3-5-2