філія «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ "Укрзалізниця"

Відділ аудиту та нормативного забезпечення: Аудити, консультативна та методична допомога виробникам. Технічний аудит

Одним з основних напрямків діяльності Філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» ПАТ «Українська залізниця» (далі НДКТІ УЗ) є проведення технічних аудитів систем менеджменту виробника, метою яких є підтвердити здатність систем виробника випускати продукцію залізничного призначення стабільної якості, визначити показники якості продукції , які потім аналізують фахівці за допомогою статистичних методів. Аудити проводить Центр технічного аудиту Укрзалізниці (далі ЦТА УЗ) , який є підрозділом НДКТІ УЗ. Особливістю і цінністю технічних аудитів є те, що аудитори не тільки володіють знаннями та навичками в області ISO 9001 та IRIS, а й є досвідченими фахівцями в галузі залізничного транспорту, які спираються на інспекційний і приймальний контроль конкретного виду продукції, що робить результати аудиту більш суттєвими і глибокими. Для цієї роботи ЦТА УЗ має великий штат фахівців, компетентність яких загалом покриває практично всі вузли та одиниці рухомого складу, а також відповідальні елементи рейкового полотна. Жорсткий взаємозв’язок технічних аудитів, приймання продукції та аналізу показників якості дозволяє жорстко тримати під контролем ланцюжок якості підприємства-виробника залізничної продукції .

Новий напрямок у діяльності НДКТІ УЗ – консультування підприємств-виробників у сфері розробки та впровадження систем менеджменту по ISO 9001 і IRIS. Споживачі в наш час зацікавлені вже не тільки в якості продукції, але і в таких аспектах життєвого циклу продукції, які відносяться до оцінки надійності в процесі її експлуатації, оцінці ремонтопридатності, оцінці можливостей і вимог до припинення експлуатації та утилізації продукції. Багато підприємств-виробників вже мають сертифіковану систему менеджменту якості та подальший свій розвиток вбачають у тому, щоб піднімати власні стандарти на процеси і продукцію до рівня IRIS. У цьому НДКТІ УЗ може надати комплексну підтримку.

Враховуючи те, що в рамках інспекційного та приймального контролю Центр співпрацює як з виробниками, так і з споживачами залізничної продукції, то завдання з впровадження IRIS для виробника істотно полегшується, оскільки Центр допомагає налагодити взаємозв’язки з іншими виробниками ланцюжка і виробити методики отримання даних про експлуатаційні характеристики продукції від споживача, що важливо для впровадження IRIS в повному обсязі.

Консультаційна діяльність Центру заснована на взаємовигідній співпраці як з провідними виробниками, споживачами, так і з центрами випробувань та сертифікації на просторі 1520. Для підвищення кваліфікації Центр організовує спільні відкриті та спеціальні семінари-тренінги за стандартом IRIS для фахівців підприємств.

i

Краснокутський Євген Сергійович

Начальник вІдділу аудиту та нормативного забезпечення відділення  Центр технічного аудиту Укрзалізниці

unnamed1
unnamed
3
2